EA Personlig assistans

 Svensk personlig assistans utomlands!

Först lite om mig – Under det kan läsa om Svensk personlig assistans!

Minette Tigerfalk   – VD Konsult  & framgångsrik erkänd entreprenör och bloggare på politiskt  portal minettetigerfalk.maqt.se  Samt familjehem och frivillig kraft  för dina och mina barn samt vuxna på gatan.

Carino Stockholm 

Carino Spa & Clinic 

Eskil Assistans 

Glenza 

Årets Nyföretagare 2000

Årets Företagare 2003

Ambassadör för kvinnors företagande 2007-2009  – Sveriges Riksdag 

Månadens nätverkare  Oktober    2014

Månadens nätverkare  November 2014

Månadens nätverkare  December 2014

Månadens nätverkare  Januari    2015 

Styrelseuppdrag 

Nyföretagarcentrum 11 år

IF Guif  Elit handboll  1 år 

Företagarna Sörmland 1 år 

Nordiska hälsoakademin 1 år 

Övriga uppdrag – 

Ambassadör  – BNI 

Ambassadör – Nordiska Hälsoakademin

Rådet ica maxi 

Grundare till  bla – 

Eskilstuna Hjälper – Sala branden – Kids Harmony – Inför mingel och event – Shoppis på loppis – Fascino

Från kylan till värmen för att må bättre!

Är du beviljad LSS LAS eller rent av bara i behov, eller driver du ett etablerat och godkänt assistans bolag? då finns vi för er.

Vi hjälper er med personal på plats. Många assistans bolag har inte ekonomi eller personal, för att brukaren ska få åka på sin resa. Där kommer vi in i bilden. Inga flygkostnader, inga traktamenten eller övriga merkostnader för er personal. Utan enbart ett fast pris enligt avtal.

Den nya rättighetslagen som trädde i kraft 1994 gav unika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

Personer med funktions-nedsättningar har som ni vet  möjlighet att välja assistans samordnare själva.

ea assistans kan hjälpa Dig som omfattas av LSS, LASS och inte själv vill eller har möjlighet att ta det totala arbetsgivaransvaret  när du befinner dig i bl.a Spanien eller Thailand för Dina personliga assistenter.

Vi kan självklart hjälpa även er som inte har beviljad assistans. Kontakta oss för prisbild.

Skillnaden är att det är ni som privat står för det totala betalningsansvaret.Alla tjänster betalas alltid i förskott Senast den 20 varje månad.

Vi erbjuder dig skräddarsydd assistans utifrån brukarens behov och önskemål. Vi sätter alltid brukaren i centrum, har kontinuerliga möten och samtal med både brukare och personal. Vi ser anhöriga som en tillgång vi bör vara rädda om.

Vi arbetar utifrån helhetssynen att alla är lika och har lika rättigheter. Alla har rätt att leva på lika villkor och bemötas med respekt – oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, ras, ekonomiska förutsättningar etc. I vårt arbete vill vi få brukaren mer aktiv.

Avtal skrivs individuellt tillsammans med er brukare alt det assistansbolag ni anlitar.Vi går även då igenom brukarens behov och önskemål gällande personliga assistenter och schemaläggning. Vi erbjuder även kontinuerlig kontakt med er , er personal samt er kontaktperson på ert assistansbolag.För att se att allt fungerar som det är tänkt.

Vi erbjuder dig som har assistansbehov bland annat:
Administration.
Vi hjälper dig att hitta de rätta assistenterna för just dig.
Schemaläggning av din personal.
Individuell målsättning planeras.
Vi tecknar tillfälliga individuella avtal.

Eskil Assistans grundades 1999 av Minette Tigerfalk, efter en lång sjukperiod, valde Minette att stänga sin verksamhet, nu några år  senare kan hon äntligen fortsätta med yrket som alltid varit hennes dröm – avlasta människor i behov! med nya erfarenheter, nytt synsätt och nya riktlinjer så är Minette med personal övertygad om att det  kommer stärka vår verksamhet till att nå ända fram till mål.

Personlig assistans hos oss på Eskil assistans utgår från dina egna mål, drömmar, önskemål och behov. Du är själv med och bestämmer hur den personliga assistansen ska finnas där för dig, för vårt jobb är att tillgodose dina behov och ge dig en bättre livskvalitet.

Att leva med personlig assistans har för många inneburit en personlig revolution och möjligheten till ett rikare och friare liv. Öppnade möjligheter att få växa, ökad frihet, möjlighet att vara högst delaktig i beslutsprocessen samt delaktighet är bara några av de effekter som den personliga assistansen kan hjälpa dig att uppnå.

Vi på Eskil Assistans har detta som självklart. Som kund hos oss erbjuder vi dig nycklarna till ett berikande liv. Du och dina anhöriga får vara i centrum och det viktigaste av allt, Du bestämmer själv hur din personliga assistans  ska fungera.

Vem har rätt till personlig assistans

Personlig assistans är en rättighet som lyder under lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade.
Vem har rätt till personlig assistans?
För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS finns det vissa kriterier man behöver uppfylla.

  1. Det första är att man måste tillhöra en så kallad personkrets.
  2. Det andra är att man behöver hjälp med sina grundläggande behov.

Här nedan berättar vi mer om personkretsar och vilka behov som räknas som grundläggande och vilka som faller under kategorin ”övriga behov”.

Personkretsar
Det finns tre personkretsar. Personkretsarna är:

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga och stora fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, vilka förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

.

Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans måste du enligt lag behöva hjälp med dina grundläggande behov. De grundläggande behoven anses vara:

  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä av- och på dig
  • att kommunicera
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig

Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan är det kommunen som ska bevilja dig personlig assistans enligt LSS.
Om ditt hjälpbehov i de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som ska bevilja dig personlig assistans LASS.

Övriga behov
Om du behöver hjälp med ett eller flera av dina grundläggande behov, så har du även rätt till personlig assistans för andra behov.
Det kan vara personlig assistans i samband med olika aktiviteter såsom att träna, att gå och handla, att arbeta, att förflytta sig eller att gå på bio.
Det är alltså viktigt att inför ansökan tänka igenom hur du vill leva ditt liv och i vilka situationer du behöver personlig assistans.

För dig som är 65 år
Om du närmar dig eller redan är 65 år kan du endast få personlig assistans enligt LSS och LASS om du redan har ett beslut om personlig assistans. Eller om din ansökan inkommer till kommunen eller Försäkringskassan innan den dag du fyller 65 år.

Den personliga assistentens yrkesroll

Det innebär stort ansvar men också stor frihet att vara personlig assistent åt en funktionshindrad människa. Assistentens uppgift är att vara länken mellan de begränsningar som handikappet innebär och ett normalt liv.

Uppdragsgivarens funktionshinder, ålder, personlighet, bakgrund och familjeförhållande varierar starkt. Varje hem, varje funktionshinder och varje individ är unik Det enda de har gemensamt är att de har behov av och lagstadgad rätt till personliga assistenter i sina liv.

I begreppet personlig assistent ligger att det skall vara fråga om ett personligt stöd, som ger den funktionshindrade ökade möjligheter till ett självständigt liv. Det är frågan om hjälp och stöd som knyts till den enskilde och finns tillgänglig i olika verksamheter under olika tider på dygnet.

Den personliga assistenten skall i möjligaste mån garantera en kontinuitet i stödet och därmed en trygghet för den enskilde och dennes närstående. Som personlig assistent är man knuten till den enskilde och inte till någon verksamhet. Den enskilde skall ha stort inflytande över när och hur hjälpen skall ges, dvs kunna bestämma över sin livssituation.

För vissa personer kan personliga assistenter vara förutsättningen för att kunna arbeta eller studera, andra behöver hjälp med att kommunicera och göra sig förstådda. Hjälp och stöd i olika situationer kan vara ett viktigt medel för att undvika isolering och passivitet och för att kunna deltaga i både planerade och spontana aktiviteter.

I vissa situationer av privat karaktär t ex personlig hygien, är det angeläget med ett begränsat antal personer som den enskilde själv valt. Det kan också vara fråga om träning med att uppehålla och förstärka funktionsförmågan.

Hos vissa uppdragsgivare innebär arbetet att stötta denna i sina kontakter med andra människor. En viktig samarbetspartner i arbetet är de anhöriga. De anhöriga har en lång historia tillsammans med uppdragsgivaren.

Man skall vara behjälplig med att göra det som den funktionshindrade själv skulle ha gjort om han/hon inte varit handikappad. Däri ingår också ett hems skötsel, inköp, matlagning, tvätt. Vissa uppdragsgivare behöver hjälp med sina ”papper” som kan vara räkningar, ekonomi och myndighetskontakter.

Dessutom kan det ingå att vara med vid aktiviteter utanför hemmet som t e x biobesök, gå på restaurang, konserter och kanske behandlingskontakter med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Det handlar om att vara en fixare och fungera som uppdragsgivarens förlängda armar, ben och kanske ”hjälphjärna”. Det är också viktigt att agera om något förändras t ex i uppdragsgivarnas hälsotillstånd.

Hemmet är assistentens arbetsplats. I en annans hem går det inte att styra och ställa hur som helst. Här gäller det att anpassa sig och inordna sig i de mönster som finns.

Den som har till uppgift att vara personlig assistent kommer att etablera en mycket nära relation till uppdragsgivaren. Och uppdragsgivaren kommer i sin tur i ett mycket starkt beroendeförhållande till assistenten.

Det är oerhört viktigt att respektera integritet och självbestämmande. I dessa relationer är det en förutsättning med närhet och tillit men också att man som assistent kan ta avstånd och reflektera över sitt handlande så att man inte faller in i rutiner. Det är uppdragsgivarens behov som skall vara i centrum.

De flesta uppdragsgivarna har flera assistenter. Det är viktigt att assistentgruppen fungerar för uppdragsgivarens bästa och att man respekterar och stöttar varandra i gruppen. Teamet är som ett pussel med olika personligheter som skall garantera uppdragsgivaren en god livskvalitet.

Materialet är hämtat ur:
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt dess förarbeten. Intervjuer med personliga assistenter.

Assistans med respekt och engagemang

Den personliga assistenten ska finnas nära och hjälpa en medmänniska att leva ett liv, likt personer utan funktionsnedsättning. Ditt jobb som personlig assistent är meningsfullt, Du gör skillnad, Du gör en insats!
Som personlig assistent måste Du ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande. Du skall finnas nära och hjälpa, men inte ta över utan ha respekt för Din kunds privatliv och integritet.Tanken är att kunden med sin assistans skall kunna leva sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål och få ett självständigt liv. Du hjälper kunden att ta sig förbi de svårigheter som ett funktionshinder kan innebära.

Det är alltid kunden som bestämmer, hur, när och av vem den personliga assistansen skall utföras.

Att vara en personlig assistent åt en annan medmänniska kan exempelvis innebära hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, att äta, kommunicera i tal eller skrift, förflyttning, hjälp med diverse hushållssysslor, delta på fritidsaktiviteter mm. Hur hjälpen ser ut beror förstås på vilka önskemål och behov kunden har.

Som personlig assistent så måste man vara beredd på att behoven och önskemålen ändras och därmed också vilken assistans man ska ge, vilket kräver att man är lyhörd.

Individuell plan inom personlig assistans

Eskil Assistans utformar varje år en individuell plan för alla våra kunder där vi tillsammans sätter oss ner och utformar målen för kommande år.

Vår kund är alltid med och efter förmåga har eget inflytande över schemaläggning, planering samt aktivitetsmål.

Denna individuella plan följs kontinuerligt upp av Eskil Assistans, främst genom personliga besök.

På dessa uppföljningsmöten pratar vi med dig som kund, för att få veta hur du trivs, om något kan förbättras och om du har några nya önskemål som vi kan uppfylla.

Anhörig – ett viktigt stöd

Du som anhörig utgör en viktig plats i våra kunders liv och tillvaro. Det är många gånger även ni anhöriga som känner våra kunder och deras behov bäst. Som anhörig får man inte alltid den förståelse och respekt man förtjänar för insatsen man gör.

Det är viktigt för oss att alla enskilda individer, såväl kunder som deras anhöriga, blir respekterade och förstådda. Att man ser till alla parters perspektiv även Dig som anhörig.

Vi erbjuder en personligt anpassad assistans med trygghet och god service. Vi har breda kunskaper inom handikappomsorg och assistans samt den aktuella lagstiftning som råder inom området.

Förutom personliga assistenter så erbjuder vi rådgivning samt fungerar som en länk i samband med kontakter med myndigheter, institutioner, hälso- och sjukvården mm.
Du som anhörig har en viktig kännedom om vår kund som Du kan förmedla till oss på Eskil Assistans. Att vi har ett en god kontakt och samarbete med vår kunds anhöriga ser vi som en styrka.

Som anhörig vill vi att Du ska kunna påverka och delta om Du vill. Med oss som assistansförmedlare kan Du känna dig trygg.

Tystnadsplikt

 För personliga assistenter
I det här dokumentet vill vi på ett begripligt och konkret sätt försöka beskriva vad som gäller om tystnadsplikten för dig som arbetar som personlig assistent i kooperativ, företag eller i brukarens egen regi.

Lagregler
Regler om tystnadsplikt ”för den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet” finns i lag ( 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 29§.

Som anställd i en verksamhet som tillhandahåller personlig assistans är du skyldig till att följa LSS bestämmelser.

Dessutom finns regler om tystnadsplikt i de kollektivavtal som gäller för ditt arbete mellan arbetsgivarorganisation och Svenska Kommunalarbetarförbundet inom personlig assistansområdet.

Vad innebär tystnadsplikt för dig som personlig assistent?
Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på något annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda brukare till obehöriga, tex egen familj eller andra utomstående.

Tystnadsplikt kan också enligt regler i kollektivavtal gälla uppgifter om andra anställdas personliga förhållanden.

Vilka uppgifter gäller tystnadsplikten?
Du får inte lämna ut uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden till andra personer om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Vad betyder lida men?
Att lida men innebär att den som blivit omtalad har upplevt att han / hon utsatts för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada av något slag. Så snart det finns minsta risk för att någon skulle kunna uppleva detta är du skyldig att hålla uppgiften hemlig.
Även till synes oskyldiga uppgifter, tex en enskild brukares adress och telefonnummer är belagda med tystnadsplikt. Därför är det viktigt att du fått
brukarens medgivande eller samtycke om du ska lämna sådana uppgifter till dina anhöriga, daghem, skola eller liknande.

Vem bedömer vad som är lida men?
Enligt tystnadsplikten får du alltså inte säga saker som kan skada brukaren eller hans/ hennes anhöriga, vänner och liknande. Det är inte du som bedömer om det du sprider ut är till skada för den du pratat om. Det är brukarens egen personliga uppfattning om vad som kan anses vara till men för honom/ henne som gäller.

Vem är skyldig att följa tystnadsplikten?
Tystnadsplikten gäller anställda i verksamheter enligt LSS där man som anställd kommer i kontakt med för individen känsliga uppgifter.

När jag har slutat min anställning, vad gäller då?

Det är viktigt att komma ihåg att du inte heller efter det att du slutat arbeta som personlig assistent får föra vidare uppgifter som du fått kännedom om under din tid som personlig assistent. Tystnadsplikten gäller hela ditt liv.

Gäller tystnadsplikten även inför arbetskamrater och överordnade?
Grundregeln är att uppgifter inte får lämnas till någon som inte har med brukarens situation att göra. Självklart får du meddela viktig information till andra assistenter eller överordnaren som arbetar hos samma brukare om brukaren inte kan göra det själv och behöver stöd i detta. Du får inte lämna ut andra uppgifter än de som har betydelse i den aktuella situationen.

Får jag lämna ut uppgifter till myndigheter?
Tystnadsplikten gäller också mellan dig och anställda vid olika myndigheter, tex försäkringskassan, socialnämnden och arbetsförmedlingen. I vissa fall har man dock rätt eller skyldighet att lämna ut uppgifter till myndigheter, bla vittnesplikt. Innan en uppgift lämnas ut ska din arbetsgivare eller din arbetsledare godkänna att du gör det.

Får jag lämna ut uppgifter till massmedia?
Det är inte lämpligt att lämna ut uppgifter som är belagda med tystnadsplikt till tidningar, radio och tv. Om uppgifterna du lämnar till media innebär att den enskilde drabbas kan uppgiftslämnandet ses som ett brott mot din kollektivavtalsreglerande tystnadsplikt.

Finns det några undantag från reglerna om tystnadsplikt?
Om en person, eller personens legale företrädare, ger dig tillåtelse till att lämnas ut en uppgift som rör brukaren själv har du rätt att göra det. Du bör dock kontrollera att någon närstående till den som ger tillåtelse inte skadas av att uppgiften lämnas ut. Om så är fallet får du trots samtycket inte lämna ut uppgiften, om du inte fått tillåtelse även av denne.

Vad gör jag om jag tycker att brukaren far illa på något sätt eller är utsatt för fysik eller psykisk misshandel?
Om en vuxen far illa, blir utsatt för övergrepp eller andra brott och själv har förmåga att avgöra om en polisanmälan ska göras, bör den personliga assistenten ha bukarens samtycke för att göra en polisanmälan. I första hand bör brukaren själv göra en anmälan.

Om det är ett barn som far illa, tex brukaren själv eller ett barn i brukarens familj, är du skyldig att anmäla detta till socialtjänstlagen.

Vad händer om jag bryter mot tystnadsplikten?
Om du lämnar ut uppgifter som du är skyldig att hålla hemliga kan du åtals och dömas för brott mot tystnadsplikten. Straffet för sådana brott är böter eller fängelse i högst ett år.

Det är alltså ett allvarligt brott att bryta mot tystnadsplikten. Tala alltid med din arbetsgivare eller arbetsledare när något är oklart inom det här området.