EA Rena Rum

ea rena rum – hushållsnära tjänster i Sverige!

”TILLSAMMANS MED DIG SKAPAR VI KVALITÉ, TRYGGHET OCH MER TID I DIN VARDAG”

Så lyder vårt motto. Vi tycker det är viktigt att alla sinnen får sitt. Helheten är viktig för ett harmoniskt hem. Att få uppleva en total harmoni i sin helhet att stilla själen, i en hektisk värld.

Hemservice

EA – rena rum bastjänst omfattar hushållsnära tjänster som bland annat städning strykning och tvätt. återkommande städningen är veckostädning. En självklarhet är att du i abonnemanget kan lägga till storstädning och fönsterputs.

Då vi alltid ser till kunden, så är det en självklarhet att vi hjälper er med fler sysslor.

Hemservice går att få som engångsköp, men det vanligaste – och mest förmånliga – är att teckna abonnemang.

FÖRDELAR ABONNEMANG

Fast månadskostnad

Schemasatta dagar

Fast och trygg personal (vikarier kan tillsättas vid semester, VAB och sjukdom)

Som abonnemangskund väljer du själv din städfrekvensen.

SÅ BLIR DU ABONNEMANGSKUND
Skicka ett mail till minette@glenza.se eller kontakta oss via telefon 070 -716 2261  Vi kommer hem till dig för att diskutera dina önskemål och vad ea rena rum kan avlasta er med.

Abonnemanget innebär att du betalar en fast summa per månad för det antal timmar du har vid varje tillfälle.
Du har möjlighet att boka om ett tillfälle senast 14 dagar före, om inte avbokning sker har vi rätten att fakturera full taxa enligt avtal.

KOSTNAD
Hemserviceabonnemang går att få veckovis, varannan vecka, var tredje vecka eller en gång per månad. Antal timmar per tillfälle bestäms utifrån storlek på din bostad samt vilka behov och önskemål du har. Med minimum på 2 timmar per tillfälle.

ea rena rums bastjänst omfattar städning såsom damma, dammsuga, torka golv samt rengöring av wc. Tjänsten erbjuds i abonnemangsform en gång per vecka, varannan vecka eller en gång per månad. Priser nedan är totalkostnad per månad inklusive moms.

Vad är Inställelseavgift? Det är en avgift som täcker (ej skattesubventionerad) administration och resekostnader. Bor du mer än 2 mil utanför vårt utgångskontor eller vid svårtillgängliga områden så tillkommer en extra inställelseavgift.

Abonnemang varje vecka
Tjänsten utförs en gång i veckan totalt 52 tillfällen per år

Tim/tillfälle Pris/mån innan skattereduktion
(ink moms, exkl inställelseavg)
Pris/mån efter skattereduktion
(ink moms,exkl inställelseavg)
Inställelseavg
2 timmar en gång i veckan 3 040 kr/mån 1 520 kr/mån 340 kr/mån
3 timmar en gång i veckan 4 560 kr/mån 2 280 kr/mån 340 kr/mån
4 timmar en gång i veckan 6 080 kr/mån 3 040 kr/mån 340 kr/mån
5 timmar en gång i veckan 7 600 kr/mån 3 800 kr/mån 340 kr/mån
6 timmar en gång i veckan 9 120 kr/mån 4 560 kr/mån 340 kr/mån
7 timmar en gång i veckan 10 640 kr/mån 5 320 kr/mån 340 kr/mån
8 timmar en gång i veckan 12 160 kr/mån 6 080 kr/mån 340 kr/mån

ABONNEMANG VARANNAN VECKA
Tjänsten utförs en gång varannan vecka totalt 26 tillfällen per år

Tim/tillfälle Pris/mån innan skattereduktion
(ink moms, exkl inställelseavg)
Pris/mån efter skattereduktion
(ink moms,exkl inställelseavg)
Inställelseavg
2 timmar varannan vecka 1 520 kr/mån 760 kr/mån 170 kr/mån
3 timmar varannan vecka 2 280 kr/mån 1 140 kr/mån 170 kr/mån
4 timmar varannan vecka 3 040 kr/mån 1 520 kr/mån 170 kr/mån
5 timmar varannan vecka 3 800 kr/mån 1 900 kr/mån 170 kr/mån
6 timmar varannan vecka 4 560 kr/mån 2 280 kr/mån 170 kr/mån
7 timmar varannan vecka 5 320 kr/mån 2 660 kr/mån 170 kr/mån
8 timmar varannan vecka 6 080 kr/mån 3 040 kr/mån 170 kr/mån

ABONNEMANG EN GÅNG I MÅNADEN
Tjänsten utförs en gång i månaden totalt 13 tillfällen per år

Tim/tillfälle Pris/mån innan skattereduktion
(ink moms, exkl inställelseavg)
Pris/mån efter skattereduktion
(ink moms,exkl inställelseavg)
Inställelseavg
3 timmar en gång i månaden 1 140 kr/mån 570 kr/mån 85 kr/mån
4 timmar en gång i månaden 1 520 kr/mån 760 kr/mån 85 kr/mån
5 timmar en gång i månaden 1 900 kr/mån 950 kr/mån 85 kr/mån
6 timmar en gång i månaden 2 280 kr/mån 1140 kr/mån 85 kr/mån
7 timmar en gång i månaden 2 660 kr/mån 1330 kr/mån 85 kr/mån
8 timmar en gång i månaden 3 040 kr/mån 1 520 kr/mån 85 kr/mån

STORSTÄDNING
Rejäl uppfräschning av bostaden i form av storstädning. Större bostäder än 300 kvm offereras.

Bostadsyta Pris innan skattereduktion
(ink moms, exkl inställelseavg)
Pris efter skattereduktion
(ink moms,exkl inställelseavg)
Inställelseavg
0-60 kvm 3 000 kr 1 500 kr 150 kr
61-100 kvm 5 000 kr 2 500 kr 150 kr
101-150 kvm 6 200 kr 3 100 kr 150 kr
151-200 kvm 8 200 kr 4 100 kr 150 kr
201-250 kvm 9 400 kr 4 700 kr 150 kr
251-300 kvm 10 400 kr 5 200 kr 150 kr

RUT-avdrag – Information till dig som köper hushållstjänster

Skatteverkets pressmeddelande

2013-01-08
Intresset för rutavdrag ökar kraftigt
Skatteverket betalade ut 16,8 miljarder kronor i skattereduktion för rot och rut under 2012, vilket är 1,5 miljarder kronor mer än året före. Ny statistik visar att rut ökar överlägset mest – antalet köp av rutarbete har stigit med 18 procent.
– Rot står för 14,6 miljarder kronor och rut för 2,2 miljarder kronor av de totalt 16,8 miljarder kronor som betalades ut i skattereduktion under 2012, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Även om rut ökar mest är det fortfarande rot som dominerar, både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Omkring 68 000 företag gjorde rotarbeten åt 984 000 köpare under förra året. Under samma period utförde 17 000 företag rutarbeten åt 492 000 köpare.

– Vi ser att rotavdragen har planat ut även om de fortfarande ligger på en hög nivå. Däremot fortsätter rutavdragen att öka stort, säger Pia Blank Thörnroos.

Av de totala utbetalningarna 2012 står Stockholms län för mer än en fjärdedel. Därefter följer Västra Götaland och Skåne.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning. Skattereduktionen är 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

– Företagen har fram till den 31 januari på sig att skicka in ansökningar för rot- och rutarbeten som har utförts och betalats ut. Om en ansökan kommer in efter detta datum så kan företaget inte få någon utbetalning från Skatteverket, säger Pia Blank Thörnroos.

Nu har du möjlighet att sänka din skatt om du anlitar någon att utföra hushållsnära tjänster fr.o.m. den 1 juli 2007. För att få skattereduktion ska arbetet vara utfört i, eller i nära anslutning till, bostaden. Den person eller det företag som utför arbetet ska ha F-skattsedel.

Skattereduktionen är 50 % av arbetskostnaden (inkl. moms), men högst 50 000 kr per år (för år 2007 gäller maxbeloppet 25 000 kr). Den sammanlagda arbetskostnaden under året måste uppgå till minst 1 000 kr (inkl. moms) för att du ska kunna få skattereduktion.

Källa: Skatteverket

Lediga tjänster
Just nu söker vi lokalvårdare.
Skicka er ansökan med CV till minette.glenza.se