Karensdagen slopas. Inte VAB för barn fyllda 12 år ?

Karensdagen men VAB fyllda 12 år räknas inte?

Karensdagen, slopade läkarintyg och nej till provtagning är bara några åtgärder ni beslutat om. Regeringen ni gör så gott ni kan och så mycket ni hinner och mäktar med.  Helt utan panikåtgärder tar ni genomtänkta beslut i många och långa utdragna möten. Respekt för det och respekt för den slopade karensdagen osv, man bugar och bockar. Jag anser dock att ni har fått tid, väldigt lång tid och ändå står så många frågor fortfarande obesvarade. Frågor som är viktiga för att alla ska kunna bidra med försiktighetsåtgärder utan drastiska beslut i ren panik. En första viktig fråga berör VABs åldersgräns som står oförändrad. Andra viktiga frågor kommer i andra inlägg. 

Slopad tillfällig åldersgräns begränsar smittan.

Vad gäller när ens barn som är fyllda 12 år insjuknar? Enligt tidigare beslut ska ett barn upp till 12 år klara sig ensam hemma vilket många kan, absolut. VAB, “vård av barn”  betalas ut som längst dagen innan barnet fyllt 12 år men hur är det nu?  Ska 12 åringar  lämnas  ensamma hemma för  att hantera symtom som hög feber, andningssvårigheter  och rädslor som Corona ger?  Både vuxna och barn  som insjuknar kan drabbas av ångest gällande riskerna kring coronaviruset.

Is i magen!

En förälder kan inte krävas “ha is i magen” när deras barn drabbas och lämna barnen ensamma hemma. Bör föräldrar med drabbade barn gå till arbetet? Ja absolut säger regeringen.Nej säger jag jag , de bör stanna hemma för att ha 100 % kontroll på om barnet snabbt blir sämre samt finnas där till hands och då måste de få ersättning.

För mig är det är helt upp åt väggarna att regeringen inte slopar åldersgränsen. Många mammor och pappor har inte råd att stanna hemma utan ersättning. Tiden i karantän är relativt lång.

Försäkringskassan i Eskilstuna avslår ansökan om VAB när barn fyllda 12 år eller äldre bär på symtom. Jag ringde 5 gånger för att ställa frågan, svaret var – vi följer direktiven vi fått vill säga, slopad karensdag, inget annat. Får jag rätt svar eller har handläggarna så dålig koll? 

Kopia från f- kassan –> Du har rätt till ersättning för vård av sjukt barn, VAB, från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. – Så för tusan barn under 8 månader  eller fyllda 12 år bli inte sjuka. För samhället sviker er då. 

Lite om det!

Det var lite om det,det finns så många verkliga brister som upptäcks mer än någonsin nu. Tre grupper som det slår extra hårt mot nu är föräldrar med sjuka barn över 12 år eller under 8 månader,  pensionärer samt mot den egna småföretagaren. 3 grupper som står totalt bortglömda i hysterin runt Corona. 

Skulle kunna skriva hur mycket som helst för det är så många korkade ogenomtänkta beslut i detta samhälle. Inom kort kommer ett starkt inlägg som ger en känga lite hit och lite dit…tjao! 

Trots det tunga runt Corona så är jag övertygad om att världen får lära sig mycket, människor kommer att vara mer ödmjuka och världens folk lär sig samarbete och hålla ihop. Vi kommer aldrig kunna glömma. 

Varm kram Minette

 

Lämna kommentar (2 st) Dela inlägget:

Sjukt Sverige men ingen ryter ifrån

Sjukskriven i Sverige!

Så sjukt svårt att tillåtas vara sjuk. Sverige Sverige och åter Sverige i vilket land annars?  I vilket annat land skulle det ens vara möjligt? Döm av min  ICKE förvåning – INGET!

Människor tar sitt liv när de får avslag från försäkringskassan av handläggare som INTE är läkare. Regelverket spelar med människors liv och utför psykisk misshandel genom att förkasta förminska och misstro både läkaren och patienten.  Handläggare ställer sig bakom regelverk som är upp åt väggarna. Det luktar ruttet och jag blir frustrerad över att Svenska folket tillåter det fortgå. För det gör vi så länge vi inte agerar.

Vi kan inte fortsätta tro att vårt tränade munläder ska göra förändringar genom att sprida runt vår frustration och hat mot enskilda  tjänsteman. Utan vi måste sätta ner foten samla oss och skriva förslag på lagändring och ett nytt regelverk.  Detta gnäll hat osv slår bara tillbaka på oss själva.

Landet lagom.

Landet lagom med gnäll i köksbordet körs över med sådan brutal  kraft att det går att lägga liknelsen av en ångvält. Överallt på de sociala media kanalerna kan jag läsa vårt missnöje men sällan kan jag bevittna krafttag och JO anmälningar.  Grupper startar till höger och vänster lika så med manifestationer för att visa sitt missnöje men när det är dags så är det få som ansluter.

Det är inte farligt.

 Vi vill inte synas eller vara besvärliga och allt som ofta slås tankarna “vad ska andra säga”.  Jag kan lova er att om ni stå upp för ert land, er åsikt och vågar visa  ert missnöje så kan er röst bli hörd och som upplysning.  – Det är inte farligt. 

 

Nils Öberg är generaldirektör för Försäkringskassan. 

Hej Nils.

Jag har under lång tid sökt dig. Det gäller frågor runt ert regelverk och hur du ser på att era tjänstmän kan gå över läkarens utlåtande. Jag  har några ljudinspelningar  med de anställda som jag skulle vilja spela upp. Har jag kommit till rätt person eller kan du koppla ihop mig med rätt person? 

När passar det dig att vi ses?   Det går bra att om du skriver ett mail till –  minette@glenza.se 

Jag har under en tid sökt honom, helt utan återkoppling. 

 

Klaga och anmält till JO!

Frågan är – kan vi anmäla försäkringskassan till JO – Se Anna Ståhlklos svar. så ja visst kan vi anmäla och det SKA vi. 

Nedan stående text är lånad från https://lawline.se/answers/anmala-tjansteman-pa-forsakringskassan

Om man anser sig blivit felaktig behandlad av en myndighet kan man klaga hos JOOm man anser sig, eller någon annan, blivit felaktig behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärendekan man klaga hos JO (5 §). Försäkringskassan är en myndighet och bedömningen du beskriver är handläggning av ärende. Med handläggning avses nämligen samtliga åtgärder som vidtas från det att ett ärende inleds till dess att det avslutas. Vanligast är att JO gör rådgivande uttalanden men JO kan också väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel eller annat brott i tjänsten (6§ 1-2 st.).
JO prövar inte frågor om skadestånd
Det finns ett formulär man kan fylla i på hemsidan jo.se, där finns också beskrivet vad man ska ta med i anmälan om man istället vill skicka in den via post, fax eller e-post. JO utreder vanligtvis inte anonyma anmälningar och inte heller klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. JO prövar dock inte frågor om skadestånd.
Skadestånd kan begäras från Försäkringskassan
Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada och du önskar ekonomisk kompensation kan du begära skadestånd på två olika sätt beroende på vad du tycker att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig med. Gäller skadan brister i handläggningen av ditt ärende ska ansökan skickas till försäkringskassan (mer info hittar du här). Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada genom att fatta ett felaktigt beslut, vilket jag här förstår det som, ska ansökan istället skickas till Justitiekanslern (JK) (mer info hittar du här).
I vissa fall ska skadestånd begäras ifrån JK
JK reglerar vissa skadeståndsanspråk som riktas mot staten och som i första hand grundar sig på att en statlig myndighet har fattat ett felaktigt beslut. Det finns inga formkrav för hur en ansökan ska se ut men i de flesta fall fordras att myndigheten har gjort sig skyldig till ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning” för att skadestånd ska kunna bli aktuellt.
Myndighetsutövning utgörs av beslut som fattas mot enskild
Myndighetsutövning kan beskrivas utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Ett beslut från Försäkringskassan är myndighetsutövning och skadeståndsanspråk kan därmed prövas av JK.
Hur du går vidare med din fråga
Jag rekommenderar dig i första hand att läsa mer på de olika hemsidorna för försäkringskassan, JO och JK. Vill du göra en JO-anmälan gör du det enklast på JO:s hemsida annars via post, fax eller e-post. Anmälan om skadestånd görs till JK.
Lycka till!
Vänliga hälsningar, Anna Ståhlklo.

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt, ring presstjänsten på: 010-116 98 88.

Så skönt, nu fick jag det sagt..finns för er som behöver någon att prata med.

Hur många av mina läsare är drabbade av regelverket? Skriv till mig och berätta. 

Tillsammans når vi längre / Kram Minette

Lämna kommentar (4 st) Dela inlägget:

Klockan tickar,katastrofer, motgångar och framgång.

Klockan tickar och pulsen börjar stiga!

Hösten och dess kyla har kommit för att stanna men även för att övergå till vit kall vinter, burr. Klockan tickar och jag känner en inre stress men ändå ett lugn. Jag mår bra av stress och motgång, att bara flyta fram och falla in i lagom är inget för mig, mitt kreativa entreprenörskap dör då snabbt ut. Att våga sticka ut hakan och säga att jag mött på rätt ordentligt med motgångar de två – tre sista åren är väl knappast någon överdrift som ni så många redan vet.Det stod sig inte på innan jag hamnade i kris, personlig och hälsofarlig kris. Jag hamnade där då jag under lång tid levt med problem som jag saknade inflytande över. Det kom plötsligt och oväntat, sorg efter sorg, katastrofer som aldrig fick sitt slut och dessvärre ännu inte fått, men idag har jag accepterar det och då blir allt så mycket enklare. Jag har lärt mig att se de små ljusa stunderna och göra det maximalt bästa av det, för jag är en person som aldrig ger upp eller stannar upp och heller aldrig viker mig för hälsan och rättvisan, men visst har det och är det stundtals ibland jobbigt, men då klockan tickar behöver jag agera.

 Att hamna i kris är  är påfrestande men de motgångar och hälsoproblem som drabbat mig har varit lärorika och idag står jag ännu starkare, modigare och driven.Finns inte mycket som räds mig, men ändå är jag mellan varven livrädd, märkligt va?  

Bilden på klockan är lånad från mitt företag eskilassistans som ni hittar och kan följa på instagram.

Återhämta mig?

Jag har haft lyxen att ha tid, mängder av tid att stressa runt på, galet men sant. Dygnet har 24 timmar och ingen är gladare än mig att energidrycken skapades, då behöver jag inte vila och tramsa om återhämtning. Jag minns för några år sedan, en kvinnan sa till mig, när återhämtar du dig? mitt svar – vad menar du? asså dör på mig själv och ironin att svara så korkat, men helt ärligt, jag fattade verkligen inte vad hon menade, jag satt ju på kontor, stod i reception, höll i telefonväxlar för fyra bolag, många anställda och en person som jagade runt osv osv, hur kan det anses jobbigt att sitta ner? Hur kan det vara jobbigt att svara i telefon dygnet runt? Jag minns att jag tänkte, stackars slöa du. Skämstäcke på den va?  Idag vet jag bättre, idag kör jag på i ett högt tempo, fortfarande betydligt  högre än många andra och det passar mig, MEN, jag har även en broms och då menar jag inte den svarta surrande flygande saken, utan den där som jag drar hårt i när det behövs. Sen får jag väl säga att jag föredrar att gasa och helst då med trimmad motor, vill säga fylld med energidryck, sjukt va? Men ändå ärligt, för allt för många lever så idag. 

EKG och vet inte allt!

Strax till sjukhus för EKG och lite andra prover, där är jag och det är okej för mig, för jag är på gång,bolagen öppnar upp i ny regi med nytt härligt blod, unga drivna och hungriga medarbetare, det är tusan coolt vad det går bra när man vilar, chillar och bara gör det man mår bra av. Ni borde testa. 

Avbokad tid gav mig inre negativ stress!

Jag har valt inte nämna så mycket om min hälsa, känns som det är lite privat, jag får dock frågor om hur det är. Så det är väl dags att vara en mera “naken” bloggare och börja berätta, få andra att se ljuset och  förstå att de inte är ensamma. Idag skulle jag varit på en mycket viktig undersökning, något som jag peppat mig till att fullfölja och då ringer de och  avbokar. Det ger mig en inre stress, jag samlar mig och säger tydligt och bestämt, det är inte okej, ni behöver se över en plan B, då det är  en AKUT undersökning. Efter att jag stått på mig, får jag dock en ny tid och sköterskan säger att hon förstår, jag får väl tacka ödmjukast att hon förstår, när det lyser hög prio på besöket.  

Motgång leds till medgång!

En motgång eller kris  får aldrig gå obemärkt, jag anser att både motgång och krisen kommer i rätt tid. Kanske känns det inte så just då, men jag klev utanför min egna  zon tittade in i bubblan och minns mina tankar som var – detta elände kom rätt i tiden. Det blev en lång paus, med att bevaka livet och stå upp för min värdegrund och hälsan, jag säger stolt om mig själv, jag är en grym förebild som vågade stå upp, vara sakkunnig  samt vågade tillåta mig falla, jag  föll hejdlöst och öppet, jag har aldrig skäms över den kris jag hamnade i, men förstår att andra anser att jag borde, jag bara ler. Det är min styrka idag, mitt leende, mitt driv och mod att aldrig tillåtas vara offer i varken stress, ohälsa eller allt annat som hänt mig. 

 

ps AGDA, det är sjukt obehagligt det du gör och skulle andra veta vad du gör och  att du skriver att sjukdomen är KARMA, då skulle du tappa många röster. ds

Skäms Agda, skäms. Med din ålder borde du veta bättre. 

På återseende fina läsare, ni är så betydelsefulla. Kram Minette 

Lämna kommentar Dela inlägget:

Sorgearbete pågår,så ledsen och tom

Sorgearbete pågår.

Fuck cancer

Tomhet.

Sorgearbete, en mycket närstående har avlidit. Allt för många år för tidigt, enbart 50 plus fyllda.Tomheten, uppgivenheten i sorgen är  påfrestande.Alla reaktioner är individuella. Mina tankar går till min kära och nära avlidnes man och barn. Jag önskar jag kunde avlasta i deras sorg och smärta, men det går inte. Vi är många i familjen, men inte tillräckligt för att finna ro och svar på alla frågor. Min syster och bror, min dotter med familj och min familj, har samlats för att bara få ro, fundera, ventilera och gråta. 

Armband! 

Tänker tillbaka, jag och Lena besökte dig och du bad oss att förmedla, alla ska köpa ett armband. Vi sprang högt och lågt, du gav dig inte. Du skulle köpa ett gäng armband. Vi måste alla bidra. Så därav denna bild. Jag förmedlar vidare. När någon fyller år, julklapp, påskägg eller rent av istället för en blomma, så köp ett armband. 

Vad menas med sorgearbete?

Sorgearbete är för mig att försöka inse förlusten och se en väg att leva med känslan att aldrig få se, höra, skratta, skämta, fika, gnälla och störa mig med och på denna underbara person.Det kommer gå åt mycket kraft och energi för att ta mig igenom detta. Vi alla runt om är och kommer förbli trötta en tid. 

Sorgens  4 faser. Vilka är de?

Människor är olika och alla reagerar olika vid en bortgång. Chockfasen

  1. Det är vanligt att man först får en känsla av overklighet. Det är svårt att fatta att den närstående är borta. Det kan kännas som att man går omkring i en bubbla och har svårt att ta till sig det som hänt och som händer omkring en. Denna första period varar vanligen en kortare tid, men känslor av overklighet är vanliga under in längre period.
  2. Reaktionsfasen

    När chocken gradvis släpper är det vanligt att känslor av förtvivlan, oro, vrede, saknad och övergivenhet väller fram. Den efterlevande kan vara helt upptagen av sin sorg och sakna kraft för något annat.

  3. Bearbetningsfasen

    I bearbetningsfasen tänker man fortfarande mycket på det som hänt, men på ett delvis nytt sätt. Man börjar få perspektiv på förlusten och försöker förstå hur den påverkar resten av livet.

  4. Nyorienteringsfasen

    Med tiden känner de allra flesta att de både kan och vill gå vidare i livet. Man glömmer för den skull inte den som är borta, och känslor av ensamhet och saknad finns oftast kvar. Men sådana känslor dominerar inte längre tillvaron.

Med tårar och tomhet avslutar jag med att säga. Se varandra, ta hand om er och var öppna med att visa era känslor. 

Varm kram Minette 

Lämna kommentar (10 st) Dela inlägget: